Publisert: 05.10.20

Risiko- og soliditetsanalytikere

For å unngå eller dempe virkningene av nye finanskriser må banker og forsikringsforetak ha nok kapital og likviditet til å tåle tap som følger av at markedene utvikler seg annerledes enn forventet.

Internasjonale regler stiller krav til hvor mye kapital foretakene må ha for å dekke ulike typer risiko. Reglene gir også føringer for bruk av risikomodeller for kapitalkravsberegning og verdsetting av forsikringsforpliktelser, og de stiller krav til bankenes likviditetsreserver. Seksjon for soliditetsregulering følger opp reglene overfor norske finansforetak i samarbeid med andre seksjoner i Finanstilsynet.

Seksjonen har for tiden 17 ansatte med utdanning på master- eller doktorgradsnivå innen økonomi, matematikk eller statistikk. Arbeidsoppgavene er varierte, krever både selvstendig fordypning og samarbeid med kolleger, og gir gode muligheter for faglig utvikling. Seksjonen ønsker nye medarbeidere som er tiltenkt oppgaver knyttet til banker, livsforsikringsforetak og pensjonskasser.

Arbeidsoppgaver
 • Vurdere om risikomodellene og forutsetningene foretakene bruker til å beregne framtidige forpliktelser og tap er gode nok
 • Kartlegge og analysere utviklingen i foretakenes risiko
 • Delta på tilsyn i foretakene for å undersøke om de etterlever soliditets- og likviditetsreglene
 • Delta i internasjonalt arbeid og utrede konsekvenser av endringer i regelverk
 • Følge opp enkeltforetak som ikke oppfyller kapital- og likviditetskrav
 • Behandle søknader om kapitalreduksjoner, særskilte utbyttebetalinger og andre endringer i foretakenes kapital

Det bør framgå av søknadsteksten hvilke typer foretak eller oppgaver du ønsker å arbeide med.

Kvalifikasjoner
 • Utdanning på masternivå innen økonomi, statistikk eller finans‑/forsikringsmatematikk med gode resultater. Kandidater som avslutter utdanningen første halvår 2021 kan også søke.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring er ønskelig

Personlig egnethet, som samarbeidsevne og evne til å arbeide selvstendig og strukturert, vektlegges i vurderingen av aktuelle kandidater.


Vi tilbyr
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse
 • Gode velferdsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden

Annet  

 • Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste.
 • Søkere må legge ved vitnemål og relevante attester for å bli vurdert for stillingen.
 • Tiltreden og lønn etter avtale
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av de som ansettes i stillingene.
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge etiske retningslinjer, se: www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/


Om Finanstilsynet
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Revierstredet 3, 0151 Oslo
Søknadsfrist
18.10.20
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer