Publisert: 29.02.12

Forsker - luftmilitær overvåking

FFI er en betydelig bidragsyter i Forsvarets store materiellanskaffelsesprosjekter, hvor fornyelse av sensorstrukturen for militær luftovervåking er blant de aller største. I forberedelsene av denne anskaffelsen gjør vi betydelige analysearbeider av egenskaper og muligheter til radarsystemene for militær luftovervåking. Arbeidet er både teoretisk og praktisk rettet og foregår i tett kontakt med Forsvaret. Vi har også utstrakt og god kontakt med andre fagmiljøer på instituttet, andre eksterne forskningsmiljøer, Forsvarsdepartementet og en rekke internasjonale organisasjoner og institusjoner. Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på master- eller doktorgradsnivå, eller tilsvarende, innen fagområdene fysikk, anvendt matematikk eller informatikk. Kjennskap til radar, signalbehandling, kommunikasjon, simulering eller modellering, samt programmeringserfaring blir vektlagt. Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider, som kan vurdere ulike tekniske løsninger og konsepter. Du må ha analytiske evner, gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samt kunne arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og autoriseres for å jobbe med nasjonal-, Nato- og annen sikkerhetsgradert informasjon som FFI behandler. Vi kan tilby utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø, Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Stillingen lønnes innen ltr. 51-76 (kr. 403 90-643500), avhengig av relevant utdanning og praksis. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forsker Uta Gjertsen, tlf. 472 35 760, eller forsker Karl Erik Olsen, tlf. 951 10 403. Søknad merket ref. nr. 2012/00201, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 4. mars 2012.

Om FFI Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har i overkant av 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en enhet i Horten.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Kjeller ved Lillestrøm
Søknadsfrist
05.03.12
Årstrinn
1 2 3 4 5
Kontaktperson
Uta Gjertsen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer