BrukervilkårDisse brukervilkår er bindende for alle besøkende på websiden og arrangementer. Ved registrering hos Bindeleddet NTNU må brukerne lese og godkjenne disse brukervilkår, og forplikter seg med dette til å følge vilkårene. Bindeleddet NTNU forbeholder seg retten til å umiddelbart utestenge brukeren fra websiden og/eller andre tjenester dersom disse vilkår ikke etterfølges.1. Cookies

Websiden kan bruke cookies. For å sikre at du får mest mulig relevant informasjon og best mulig service når du besøker vårt nettsted, vil informasjon og data kunne bli samlet inn gjennom bruk av såkalte cookies. Dette hjelper oss (og andre tredjeparter) med å gi deg en personlig tilpasset opplevelse når du besøker Nettstedet, og det gir oss også muligheten til å forbedre våre tjenester og sørge for at du lett finner det du ønsker2. Registrering, brukernavn og passord

Brukeren må ved registrering kun oppgi riktige opplysninger om seg selv. Gjennom å fullføre registreringen samtykker brukeren i at opplysningene er sanne og korrekte. Brukeren angir passord ved registrering. Brukeren skal oppbevare disse opplysninger på et trygt sted slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til disse. Bindeleddet NTNU vil ikke ha tilgang til passordet, og vil heller aldri spørre om det. Brukernavn og passord kan ikke benyttes av andre enn brukeren selv, f.eks. få andre til å melde seg på arrangementer for seg. Dersom brukeren mistenker at brukerens brukernavn og passord benyttes av en annen skal brukeren umiddelbart bytte passord.3. Brukerens ansvar

Brukeren har ansvar for de handlinger den utfører når websiden og tjenestene benyttes. Brukeren påtar seg å holde Bindeleddet NTNU fri for krav fra tredjepart som konsekvens av bruk av websiden og Bindeleddet NTNUs tjenester i strid med brukervilkårene.4. Oppmøte og oppførsel ved arrangementer

Ved et lukket arrangement vil det ikke være anledning til å gå inn i arrangementlokalet senere enn oppsatt starttid. Med et lukket arrangement menes ethvert arrangement som krever påmelding på Bindeleddet NTNUs nettsider. Deltakerne skal møte opp til oppsatt starttid og på stedet som er spesifisert på arrangementssiden. Dersom dette ikke overholdes, vil det automatisk registreres som «ikke oppmøtt», og man vil få en prikk som advarsel. Prikken vil forbli på brukerprofilen i 100 dager, og forsvinne etter dette. Dersom man får to prikker, vil man bli utestengt de neste 10 arrangementsdagene, det vil si dager hvor Bindeleddet NTNU har arrangement. Etter en slik utestengelsesperiode vil alle prikker forsvinne.

Bindeleddet NTNU forbeholder seg videre retten til å gi inntil to prikker eller nekte personer adgang til Bindeleddets arrangementer på bakgrunn av følgende:

  • Bruk av mobiltelefon under presentasjoner
  • Bruk av andres brukerprofil til å melde seg på og få tilgang til arrangementer
  • Upassende eller sjenerende oppførsel
  • Brudd på anvisninger fra Bindeleddets eller bedriftens representanter5. Immaterielle rettigheter

Alt innhold på websiden beskyttes av norsk lov og internasjonal immateriell lov. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter relatert til tjenestene og websiden innehas eller lisensieres av Bindeleddet NTNU. Brukeren er ansvarlig for at verken brukeren selv, eller annen med brukerens brukernavn og passord, benytter websiden eller tjenestene til annet bruk i strid med opphavsrettslig eller annen lovstridig virksomhet i strid med disse brukervilkår. Brudd mot dette inkluderer (dersom dette ikke spesifikt er uttrykt tillatt) blant annet nedlastning av innehold, kopiering, distribusjon av innhold, tilgjengeliggjøring av innhold på annet vis eller offentlig visning av innhold.
Brudd mot denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren.6. Ansvarsbegrensning

Bindeleddet NTNU gir ingen garantier for innhold, informasjon, tjenester m.m. som tilbys gjennom websiden eller tjenestene. Bindeleddet NTNU gir heller ingen garantier hva gjelder funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet ved tjenestene eller websiden.7. Lenker

Websiden inneholder lenker til andre websider. Disse websidene kontrolleres ikke av Bindeleddet NTNU og er ikke ansvarlig for innhold og funksjoner hos slike websider.8. Sikkerhet

Brukeren skal ikke forsøke å omgå nettstedets sikkerhetssystem, eksempelvis gjennom å benytte andre brukeres brukernavn og passord eller distribuere eget brukernavn og passord til andre eller prøve å teste websidens sikkerhet. Brukeren skal ikke benytte websiden eller tjenestene på noen måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste eller forringe websiden eller andre brukeres tilgang til tjenestene eller websiden. Brukeren skal ikke prøve å skaffe seg ulovlig tilgang til noe datasystem, nettverk, innhold eller informasjon som omfattes av websiden eller system som utgjør tjenesten. Brukeren skal heller ikke forsøke å få tilgang til materiale eller informasjon som ikke er gjort tilgjengelig eller tilbys via websiden. Brukeren kan ikke benytte seg av programmer eller andre automatiserte metoder for å få tilgangs til websidens tjenester. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren.9. Endringer i brukervilkår

Bindeleddet NTNU kan til enhver tid endre brukervilkårene ved å publisere en revidert versjon på denne siden. Dersom den reviderte versjonen inneholder betydelige endringer, vil du bli bedt om nytt samtykke før du kan fortsette å bruke Bindeleddets tjenester.10. Brudd på vilkår

Brudd på disse vilkår kan være straffbare og medføre erstatningsansvar for brukeren. All aktivitet på nettstedet loggføres. Bindeleddet NTNU kan når som helst utestenge brukere fra nettstedet og Bindeleddet NTNUs arrangementer på en viss tid eller permanent.

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer