Publisert: 29.02.12

Forskere - simuleringssystemer

Forskere - simuleringssystemer FFI driver forskning og teknologiutvikling innen modellering og simulering til bruk for trening og øving av militært personell, og for eksperimentering med framtidige operasjonsmåter og ny teknologi. Vi baserer våre arbeider på distribuert simulering og utvikler miljøer hvor reelt materiell, simulatorer og datasimulerte styrker virker sammen i et felles blandet miljø, ”mixed reality”. Nå søker vi to forskere som ønsker å kombinere teoretiske arbeider med å utvikle demonstratorer. Demonstratorene består av egenutviklede komponenter og tilpassede eksisterende systemer. Den ene stillingen omhandler simuleringstjenester i Forsvarets informasjonsinfrastruktur og består av å utvikle konsepter og løsninger for distribuerte, komponentbaserte simuleringer i tjenesteorienterte informasjonssystemer. Aktuelle teknologier er High Level Architecture, Service Oriented Architecture, og semantiske teknologier. Den andre stillingen omhandler blandede simuleringsmiljø og består av å skaffe fram konsepter og demonstratorer ved å utvikle og tilpasse simuleringssystemer, samt implementere grensesnitt mot eksisterende simulatorer, militære plattformer og informasjonssystemer. Begge stillingene innebærer programvareutvikling i Java og C++, systemintegrasjon, i tillegg til å planlegge, gjennomføre og analysere eksperimenter og demonstrasjoner. Vi antar at aktuelle kandidater kan være kvalifiserte for begge stillingene og kan derfor gjerne søke på begge. Vår forskning og teknologiutvikling består både av teoretiske arbeider og utvikling av demonstratorer for å teste nye løsninger, blant annet i FFIs stridslaboratorium. Vi har et bredt nasjonalt og internasjonalt kontaktnett, og deler av arbeidene våre gjøres i samarbeid med universiteter, forskningsinstitutter og industri i inn- og utland. Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning fra universitet eller høgskole på master- eller doktorgradnivå, eller tilsvarende, innen informatikk/datateknikk, med spesiell kompetanse og interesse innenfor distribuerte systemer, programvareteknikk og simulering. Vi søker allsidige, faglig nysgjerrige og løsningsorienterte medarbeidere som kan utvikle og vurdere ulike tekniske løsninger og konsepter, og har analytiske evner. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, og samtidig kunne arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og autoriseres for å jobbe med nasjonal-, Nato- og annen sikkerhetsgradert informasjon som FFI behandler. I en intervjusituasjon kan det bli krevet at du må vise faglig og personlig egnethet gjennom testing eller en faglig presentasjon. Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftidrettslag og andre sosiale tilbud. Stillingen lønnes i ltr. 51-76 (kr. 403 900 - 643 500), avhengig av relevant utdanning og praksis. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til prosjektleder Karsten Bråthen, tlf. 952 81 649 eller forskningsleder Ole Martin Mevassvik tlf. 63 80 74 23. Søknad merket ref. nr. 2012/00202, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes fra www.ffi.no innen 4. mars 2012.

Om FFI Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har i overkant av 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en enhet i Horten.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Kjeller ved Lillestrøm
Søknadsfrist
05.03.12
Årstrinn
1 2 3 4 5

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer