Publisert: 29.02.12

Forskere - sensorer, informasjon og etterretning

Vi søker forskere som er interesserte i å utforske veien fra sensordata, gjennom informasjon og etterretning helt fram til å skape grunnleggende forståelse hos en militær sjef. Sensordata og informasjon er et helt sentralt beslutningsgrunnlag når militære sjefer tar operative beslutninger. FFI arbeider tett med Forsvarets operative avdelinger, industrien og allierte nasjoner for å utvikle systemer og metoder for effektiv informasjonsbehandling og beslutningsstøtte. Viktige problemstillinger er sensorer og sensordata, kommunikasjon og informasjonsflyt og etterretningsanalyse. Vi søker derfor etter forskere som liker å jobbe med sensordata og tilpasning av systemer for dermed å tilrettelegge for god informasjonsflyt og riktige analyser. Vi tror at du som passer for denne stillingen liker å se mulighetene ny teknologi skaper for Forsvaret. Vurderingene dine er basert på vitenskaplig metode og erfaringer med eksperimenter og målinger i samarbeid med operative miljøer. Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning fra universitet eller høyskole på master- eller doktorgradsnivå, innen informatikk, matematikk, fysikk eller modellering. Vi kan vurdere annen tilsvarende utdanning. Vi søker allsidige, faglig nysgjerrige og løsningsorienterte medarbeidere som har analytiske evner. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og autoriseres for å jobbe med nasjonal-, Nato- og annen sikkerhetsgradert informasjon som FFI behandler. Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftidrettslag og andre sosiale tilbud. Stillingen lønnes i ltr. 51-76 (kr. 403 900 - 643 500), avhengig av relevant utdanning og praksis. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forsker Stein Westad Ødegård tlf. 918 44 188, eller forsker Trygve Sparr, tlf. 908 08 542. Søknad merket ref. nr. 2012/00203, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, sendes fra www.ffi.no innen 4. mars 2012.

Om FFI Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har i overkant av 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en enhet i Horten.
Stillingstype
Fast stilling
Søknadsfrist
05.03.12
Årstrinn
1 2 3 4 5

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer