Publisert: 29.02.12

Forskere – modellering og simulering

FFI har en rekke aktiviteter innen modellering og simulering for studier av militære systemer. Dette omhandler spesifikke våpensystemer og forskjellige strukturkomponenter i Forsvaret. Aktivitetene omfatter bruk og videreutvikling av avanserte simulatorverktøy for forsøk i virtuelle verdener, så vel som utvikling og bruk av egne modeller for analyser på detalj- og systemnivå. Arbeidene blir gjort i nært samarbeid med relevante miljøer i Forsvaret og internasjonalt. Vi søker nå forskere med kompetanse og interesse for arbeidsoppgaver innen ett eller flere av områdene metodeutvikling, operasjonsanalyse, kunstig intelligens, systemutvikling og programmering. Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater på master- eller doktorgradnivå, eller tilsvarende, innen fag som fysikk, informatikk eller matematikk. Bakgrunn fra programmering vil være fordelaktig. Vi søker allsidige, faglig nysgjerrige og løsningsorienterte medarbeidere som har analytiske evner. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss, må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og autoriseres for å jobbe med nasjonal-, Nato- og annen sikkerhetsgradert informasjon som FFI behandler. Stillingens innhold krever at søkerne kun har norsk statsborgerskap. I en intervjusituasjon kan det bli krevet at du må vise faglig og personlig egnethet gjennom testing eller faglig presentasjon. Vi kan tilby et utfordrende og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftidrettslag og andre sosiale tilbud. Stillingen lønnes i ltr. 51-76 (kr. 403 900 - 643 500), avhengig av relevant utdanning og praksis. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forsker Halvor Ajer tlf. 63 80 73 66 eller 918 13 387. Søknad merket ref. nr. 2012/00216, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes fra www.ffi.no innen 4. mars 2012.

Om FFI Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har i overkant av 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en enhet i Horten.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Kjeller ved Lillestrøm
Søknadsfrist
05.03.12
Årstrinn
1 2 3 4 5

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer