Publisert: 29.02.12

Forsker - informatikk

FFI har fagmiljøer som bidrar til utvikling av morgendagens informasjonssystemer for Forsvaret. Forskerne i dette miljøet har bakgrunn innen informatikk, matematikk, kybernetikk, meteorologi, oseanografi, geografi og radarteknologi. Arbeidet skjer i skjæringsfeltet mellom geovitenskap og informatikk, og omfatter eksempelvis maritim overvåking, meteorologi og geografiske tjenester, men også videreforedling av sensorinformasjon til operativ bruk i Forsvaret. Sentrale prinsipper er å oppnå en sømløs utveksling av stedfestet informasjon gjennom bruk av åpne, internasjonalt anerkjente standarder, primært fra Open Geospatial Consortium. Faggruppen har en egen utviklingsplattform for å lage webbaserte tjenester. Denne er satt sammen av moduler basert på åpen kildekode (mapserver, postGIS, openlayers), og med størst mulig bruk av åpne standarder for utveksling av geografisk informasjon. Norge Digitalt samarbeidet er selvsagt et viktig forum for oss. En vesentlig del av gruppens oppgaver er å utvikle server og webklient for å teste og demonstrere hvordan informasjon kan settes sammen og formidles på nye måter for å løse Forsvarets behov. Her har vi et tett samarbeid med våre kontakter i Forsvaret som sikrer oss fortløpende tilbakemeldinger på de løsninger vi tar fram. En annen viktig del av våre arbeidsoppgaver er å støtte Forsvaret i prosessen med å sette i drift nye kjernetjenester for stedfestet informasjon på Forsvarets it-infrastruktur. Stillingen krever at du har evnen til å sette deg inn i arbeidssituasjonen til brukerne i Forsvaret. I tillegg har vi et utstrakt samarbeid med sivile institusjoner, primært Meteorologisk institutt og Kystverket. Dette omfatter vitenskapelige forskningsprosjekter, utvikling av nye tjenester og praktisk problemløsning, samt støtte til beslutnings­prosesser innad i Forsvaret. Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole på master- eller doktorgradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Personlige egenskaper og egnethet blir vektlagt. Du må ha gode it-kunnskaper og programmeringserfaring, eksempelvis innen følgende områder: PHP, C#, SQL, Python, TCP, UDP, http, PostGIS og MapServer. Erfaring i instrumentering og sensoranalyse er en fordel. Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider som har analytiske evner. Du er en person med godt humør, er kreativ og finner gode løsninger på it-tekniske problemer. Du ønsker raskt å implementere disse og få tilbakemelding fra brukerne i Forsvaret. Både innad på FFI og hos våre samarbeidspartnere vil du delta i forskning og utvikling av nye tjenester. Derfor er er det viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Erfaring med å skrive vitenskapelige publikasjoner vil telle positivt. Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og autoriseres for å jobbe med nasjonal-, Nato- og annen sikkerhetsgradert informasjon som FFI behandler. Vi kan tilby utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø, med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, eget bedriftidrettslag og andre sosiale tilbud. Stillingen lønnes innen ltr. 51-76 (kr. 403 900 – 643 500) avhengig av relevant utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til prosjektleder Atle Ommundsen, tlf. 918 64 961. Søknad merket ref. nr. 2012/00217 vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 4. mars 2012.

Om FFI Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har i overkant av 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en enhet i Horten.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Kjeller ved Lillestrøm
Søknadsfrist
05.03.12
Årstrinn
1 2 3 4 5

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer