Publisert: 29.02.12

Forsker - informatikk/datateknikk

FFI støtter Forsvaret i arbeidet med å oppdatere og oppgradere kampsystemet på Ula-klassen undervannsbåter. I tilknytning til Forsvarets anskaffelsesprosjekter får FFI leveranser fra leverandør av det samme utstyret som installeres om bord i undervannsbåtene, og vi bidrar med testing av systemene i løpet av utviklingsperioden. Etter installasjon ombord skal utstyret gjennomgå operativ evaluering, og FFI støtter Undervannsbåtvåpenet med gjennomføring av sjøtester og evaluering av operativ ytelse. Arbeidsoppgavene er knyttet til testing og evaluering av sensorsystem, kampledelsessystem og kampsystemnettverk på Ula-klassen undervannsbåter. FFI vil også støtte Sjøforsvaret og industrien i utviklingen av brukergrensesnitt og funksjonalitet i nye systemer. Testing av leveranser til kampsystemet blir gjort både i laboratoriet og i felt med sjøtester. Arbeidet er oppdragsforskning med en kombinasjon av kortsiktige leveranser og mer langsiktig forskning. Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater på fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå innen ett eller flere av fagområdene informatikk, matematikk, signalbehandling og teknisk kybernetikk. FFI har utstrakt kontakt med Sjøforsvaret og industrien, og du må ha interesse for operative problemstillinger, trives med utfordringer og kunne omsette teoretiske resultater i praktiske løsninger. Vi søker en allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider som har analytiske evner. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig, er systematisk, og tar egne initiativ. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Deltakelse på sjøtester må påregnes. Erfaring innenfor noen av følgende fagområder er ønskelig: •Nettverksteknologier •Systemarkitektur •Modellering og simulering av dynamiske systemer •Evaluering og analysearbeid •Digitale kartsystemer Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og autoriseres for å jobbe med nasjonal-, Nato- og annen sikkerhetsgradert informasjon som FFI behandler. Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til prosjektleder Arvid Melkevik, tlf. 63 80 74 24 eller 977 28 292. Vi kan tilby utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø, med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, eget bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Stillingen lønnes i ltr. 51-76 (kr. 411 200 – 654 600) avhengig av relevant utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Søknad merket ref. nr. 2012/00248, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 4. mars 2012.

Om FFI Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har i overkant av 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en enhet i Horten.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Kjeller ved Lillestrøm
Søknadsfrist
05.03.12
Årstrinn
1 2 3 4 5

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer