Publisert: 29.02.12

Forsker - distribuerte informasjonssystemer og tjenesteorienterte arkitekturer (SOA)

FFI driver forskning, teknologiutvikling og eksperimentering innen tjenesteorienterte arkitekturer (SOA), med spesielt fokus på løsninger for informasjonsutveksling i nett som Forsvaret benytter ute i felt. Et viktig mål er å bidra til etableringen av et nettverksbasert forsvar. Vi søker en kreativ og engasjert person med gode kunnskaper innen IKT som ønsker å arbeide med nye og spennende teknologier. Arbeidsoppgavene består av forskning på teknologier for effektiv informasjonsutveksling som kan benyttes over militære kommunikasjonssystemer i dynamiske omgivelser. Oppgavene omfatter både teoretiske studier og praktisk rettede aktiviteter, inkludert oppbygging av demonstratorer for eksperimentering, hovedsakelig ved hjelp av Java-programmering. Vi samarbeider med Forsvaret og relevante aktører i Norge, samt med Nato og forskningsinstitusjoner internasjonalt. En del programmering må påregnes. Kunnskapsformidling vil også være en viktig oppgave. Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå innen informatikk/informasjonssystemer eller tilsvarende. Forskererfaring er en fordel. Det er ønskelig med kjennskap til flere av følgende områder: •Tjenesteorienterte arkitekturer •Web services og XML •Java-programmering •Mobile ad hoc-nettverk (MANET) •Publish/subscribe-teknologier Vi søker en person som er allsidig, faglig nysgjerrig og løsningsorientert, og som har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Det legges stor vekt på teamarbeid, men det er like viktig å kunne arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Videre er det nødvendig å kunne sette seg inn i eksisterende relevant forskning og industristandarder, og kunne omsette dette til praktiske anvendelser. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og autoriseres for å jobbe med nasjonal-, Nato- og annen sikkerhetsgradert informasjon som FFI behandler. Stillingen lønnes i ltr. 51-76 (kr. 403 900-643 500), avhengig av relevant utdanning og praksis. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Vi kan tilby utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø, Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forsker Ketil Lund tlf. 917 39 059 eller forsker Trude Hafsøe Bloebaum tlf. 63 80 74 31. Søknad merket ref. nr. 2012/00344, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående skole og høyere utdanning, og attester fra arbeidserfaring, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 25. mars 2012.

Om FFI Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har i overkant av 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en enhet i Horten.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Kjeller ved Lillestrøm
Søknadsfrist
26.03.12
Årstrinn
1 2 3 4 5

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer