Publisert: 29.02.12

Mastergradstudent/forskningsassistent – terrorisme og opprørsbevegelser

Vi søker en mastergradsstudent som vil skrive masteroppgave om politisk vold og/eller radikale ideologier i samarbeid med FFIs forskningsmiljø på terrorisme og opprørsbevegelser (TERRA). Kandidaten vil bli tilsatt i et ti måneders engasjement med start august 2012. I tillegg til å jobbe med egen masteroppgave, skal kandidaten jobbe som forskningsassistent ca. 10 timer per uke. Engasjementet passer for en masterstudent som er ferdig med obligatoriske kurs innen sommeren 2012 og som skal skrive masteroppgave i studieåret 2012-2013. Stillingen gir en unik anledning til å være en del av et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent terrorismeforskningsmiljø. Nødvendige kvalifikasjoner er utdanning på bachelornivå med svært gode resultater. Kandidaten må også være tatt opp på et masterprogram på søknadstidspunktet. Du må beherske engelsk svært godt, samt ha gode leseferdigheter i ytterligere ett ikke-skandinavisk fremmedspråk. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, og samtidig kunne arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Vi ser etter en dyktig student i samfunnsfag eller humaniora med interesse for terrorisme, opprørsbevegelser og/eller radikale ideologier. Vi vurderer alle faglige profiler, men en typisk kandidat er enten områdespesialist med et flytende ikke-vestlig språk, samfunnsviter med solid metodekunnskap, eller historiker med dybdekunnskap om et voldelig fenomen. Kandidaten må ha analytiske evner og svært god skriftlig framstillingsevne. I utvalgsprosessen vil studentens forslag til masteroppgave bli tillagt stor vekt. Vi ser ikke etter spesifikke temaer, men etter akademisk solide prosjektbeskrivelser. De mest aktuelle kandidatene vil bli innkalt til intervju. Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker denne jobben må kunne sikkerhetsklareres for Konfidensielt og autoriseres for å jobbe med nasjonal-, Nato- og annen sikkerhetsgradert informasjon som FFI behandler. Arbeidet med masteroppgaven er ulønnet. Arbeidet som forskningsassistent lønnes i ltr. 39, kr. 340 800. Ved 10 timers forskningsassistanse per uke utgjør dette kr. 7573 per måned. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forsker Thomas Hegghammer, tlf. 63 80 77 70 eller prosjektleder Tore Nyhamar, tlf. 909 54 761. Søknad merket referansenummer 2012/00341 sendes fra www.ffi.no innen 1. juni 2012. Søknaden må inneholde CV, kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og en 2-3 siders prosjektbeskrivelse av masteroppgaven.

Om FFI Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har i overkant av 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en enhet i Horten.
Stillingstype
Trainee
Sted
Kjeller ved Lillestrøm
Søknadsfrist
02.06.12
Årstrinn
1 2 3 4 5

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer