Publisert: 31.05.12

Forsker med realfaglig bakgrunn for forsvarsanalyser

Hovedoppgaven er å bidra med helhetlige og strukturerte analyser av Forsvarets styrkestruktur, operasjoner og langsiktige utvikling. Arbeidsoppgavene er krevende og varierte og omfatter utvikling og bruk av modellerings- og simuleringsverktøy, kosteffektivitetsberegninger, scenarioanalyser og rådgivning. Analysene er en viktig del av grunnlaget for FFIs rolle som strategisk rådgiver for Forsvarets politiske og militære ledelse. Arbeidet er organisert i prosjekter, med utstrakt samarbeid på tvers av avdelinger og fagmiljøer. Prosjektene er bredt sammensatt med medarbeidere som har bakgrunn innenfor realfag, sikkerhetspolitikk og økonomi, samt offiserer. Egnede medarbeidere vil etter hvert kunne få prosjektlederoppgaver. Vi har også nært samarbeid med tilsvarende analysemiljøer i andre land og nasjonale kompetansemiljøer i og utenfor Forsvaret. Nødvendige kvalifikasjoner er realfaglig utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå, eller tilsvarende. Det er ønskelig med relevant erfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Vi stiller høye krav til faglige kunnskaper og søker deg som er faglig nysgjerrig og løsningsorientert. Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du kan arbeide selvstendig og ta egne initiativ. Du må ha interesse for kvantitative analyser og ha gode evner innen områder som for eksempel programmering, modellering og problemstrukturering. I en intervjusituasjon kan det bli krevet at kandidaten viser faglig egnethet gjennom testing eller faglig presentasjon. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk. Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og autoriseres for å jobbe med nasjonal-, Nato- og annen sikkerhetsgradert informasjon som FFI behandler. Vi kan tilby utfordrende oppgaver i et dynamisk og tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag og andre sosiale tilbud. Stillingen lønnes innen ltr. 51–76 (kr 411 400 – 654 800), avhengig av relevant utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forsker Alf Christian Hennum, tlf. 63 80 77 14 / 416 98 773 eller prosjektleder Sigurd Glærum, tlf. 63 80 77 38 / 908 90 651. Søknad merket ref. nr. 2012/00939, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra relevant arbeidserfaring, sendes elektronisk fra www.ffi.no innen 17. juni 2012.

Om FFI Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har i overkant av 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en enhet i Horten.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Kjeller ved Lillestrøm
Søknadsfrist
18.06.12
Årstrinn
1 2 3 4 5

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer