Publisert: 25.09.17

Forsker - forsvarsøkonomi

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er en sentral bidragsyter i den strategiske utviklingen av forsvarssektoren. En sentral oppgave for økonomene på FFI er å gi forskningsbaserte råd til beslutningstakerne i sektoren, for å sikre effektiv ressursbruk og størst mulig forsvarsevne. Dette krever evne til nytenkning, vilje til faglig utvikling og et ønske om å jobbe med anvendt økonomiforskning.

Vi søker nå etter kandidater som vil bidra til å løse komplekse problemstillinger innenfor temaer som arbeidsmarkedsøkonomi, effektivitet i offentlig sektor, og kostnadsmodellering.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

  • identifisere kostnadseffektiviserende tiltak
  • forstå Forsvarets kostnadsutvikling og identifisere viktige kostnadsdrivere
  • bidra til at Forsvaret har rett personell og kompetanse til rett tid
  • utrede kostnadskonsekvenser av Forsvarets langsiktige planer
  • kartlegge trender i norsk og internasjonal forsvarsøkonomi
  • identifisere hvordan våre analyser kan påvirke styringen av sektoren

Vi søker både deg som er nyutdannet og du som har noe arbeidserfaring. Du må ha relevant utdanning med gode resultater fra universitet eller høyskole på master- eller doktorgradsnivå. Vi søker selvstendige medarbeidere med gode analytiske evner. Du må også ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Økonomene på FFI arbeider prosjektbasert og i et tverrfaglig miljø sammen med sikkerhets­politiske forskere, operasjonsanalytikere og offiserer. Det er derfor nødvendig med gode samarbeidsegenskaper. Vi har utstrakt og god kontakt med andre fagmiljøer på instituttet, andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, Forsvars­departementet og Forsvaret. Interesse for forsvars- og sikkerhetspolitikk vil være en fordel i denne stillingen.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker denne stillingen må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen og oppgavene.

Les mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert

Vi kan tilby et ungt, tverrfaglig, utfordrende og spennende miljø, og gode muligheter for kompetanseutvikling. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. 

Forskerlønnen på FFI beregnes ut i fra relevans og nivå på utdanning og erfaring, denne stillingen starter på kr. 488 900 og går opp mot kr. 650 000, avhengig av relevant utdanning og praksis. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd.

Nærmere opplysninger om stillingen får du hos forskningsleder Kari Røren Strand tlf. 63 80 77 59/916 74 660, eller forskningsleder Cecilie Sendstad tlf. 63 80 70 08/996 38 108.

Send søknad merket med ref.nr. 2017/16307, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, fra www.ffi.no innen 15. oktober 2017.Om FFI Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har i overkant av 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en enhet i Horten.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Akershus
Søknadsfrist
15.10.17
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer