Publisert: 29.11.17

Junior forretningsutviklere - Fornybare energisystemer

Vil du være med å bygge opp et innovativt, tverrfaglig miljø i TrønderEnergi? 

Vi søker etter 

Junior forretningsutviklere - Fornybare og digitale energisystemer 

Forretningsområdet Ny Fornybar i TrønderEnergi-konsernet skal sikre at vi møter fornybarsamfunnet på en offensiv måte. Vår hovedoppgave er å finne og lede frem nye forretningsområder samt sørge for at konsernet har finansiell og industriell innovasjonskraft. 

Vi søker etter flere ambisiøse og engasjerte studenter som vil jobbe som forretningsutviklere i et innovativt og fremoverlent team. Vi søker spesielt etter deg som brenner for et eller flere av følgende fagområder: 

 • AI/maskinlæring 
 • UX-design 
 • Tjenestedesign 
 • Strategi og forretningsutvikling 
 • Datateknologi 
 • Entreprenørskap 
 • Fornybar teknologi 


Vi tilbyr følgende alternative stillingsandeler som kan overlappe: 

 • 20 % -stillinger fra januar/februar 2018 frem til sommer 2018 
 • 100 % -stillinger i sommermånedene 2018 
 • Mulighet til fast jobb ved avsluttet engasjement

Arbeidsoppgaver

 • Du vil blant annet få en eller flere av følgende arbeidsoppgaver avhengig av din bakgrunn:
 • Design, innsikt, idéskaping, skissering og protyping
 • Dataanalyse, algoritmer og programmering
 • Markedsanalyser, strategier, forretningsmodeller og businesscase

Kvalifikasjoner

 • Du er under utdannelse og har minst fullført 3. klasse på et masterprogram eller har en bachelorgrad
 • Du har interesse for innovasjon og entreprenørskap.
 • Du har høy gjennomføringsevne og engasjement for utvikling av framtidens tjenester
 • Du bør være analytisk anlagt og kunne kommunisere godt
 • Skriftlig og muntlig fremstillingsevne vektlegges

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Du har pågangsmot og gode holdninger i tråd med våre verdier - åpen, modig og ansvarlig
 • Du er en god lagspiller
 • Du har entreprenør- og pionerånd
 • Du har høy gjennomføringsevne og interesse for innovasjon
 • Du har engasjement for fornybar energi
 • Du har sterke akademiske resultater
 • Du har en praktisk tilnærming og jobber godt i team
 • Du er kreativ og initiativrik

Vi tilbyr

 • Du får jobbe med spennende arbeidsoppgaver i et selskap som står overfor store utfordringer og muligheter.
 • Du får jobbe i et aktivt, kompetent og utviklende arbeidsmiljø med spennende oppgaver
 • Du får jobbe i et selskap som skal lage fremtidens løsninger hvor ditt bidrag får stor betydning
 • Du får jobbe i et inkubatormiljø (WattsUp) med fine kontorfasiliteter og treningsrom


Om TrønderEnergi AS


Vi baner vei for fornybarsamfunnet

TrønderEnergi er ambisiøs på vegne av både selskap og samfunn - og vi ønsker å bidra til at vår region og våre kunder får dekket sine energibehov på en fornybar og kostnadseffektiv måte.

Kjernevirksomheten vår handler om å produsere energi fra vann og vind (produksjonsvirksomheten), distribuere energien i strømnettet til sluttbruker (nettvirksomheten), og være sluttbrukerens kontaktpunkt og hjelper i strømmarkedet (kundevirksomheten). I tillegg jobber vi mye med nye verdikjeder innen fornybar energi: solkraft, batterier, hydrogen, biokraft, delingsøkonomi, effektstyring med mer.

TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap med en rekke datterselskaper. Konsernet har fem forretningsområder; FO Produksjon, FO Ny fornybar, FO Handel, FO Kunde og FO Nett. Konsernsjef Ståle Gjersvold er daglig leder av konsernet.

Morselskapet består av fire staber. Økonomi-/ finansstab ved konserndirektør Olav Sem Austmo, organisasjonsstab ved organisasjonsdirektør Cathrine Tronstad, og juridisk/ administrasjonsstab ved juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe. I tillegg kommunikasjonsstab ved kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem.

Forretningsområdet FO Produksjon, har ansvaret for kraftproduksjon og kraftomsetning i engrosmarkedet.  Våre vannressurser er sentralt for vår verdiskaping. Enheten tilbyr også operatørtjenester innen vind. Leder for forretningsområdet er konserndirektør Tormod Eggan.

FO Ny fornybar er navnet på forretningsområdet som både eier og har resultatansvar for alle våre anlegg (vind og småkraft) som ikke har hjemfall. FO Ny fornybar har dessuten ansvar for forretningsutvikling både på nye prosjekter og «ny fornybar» som sol, biokraft etc. Området ledes av konserndirektør Ståle Svenning.

I forretningsområdet FO Handel forvaltes kraftrelaterte finansielle kontrakter innenfor gitte risikorammer. Risikostyring av finansielle kraftkontrakter, og løpende oppfølging av fysisk kraftavregning er virksomhetskritiske aktiviteter som utføres av forretningsområdet. Området ledes av konserndirektør Stig Rolstadaas.

Forretningsområde FO Kunde består av TrønderEnergi Marked AS og TrønderEnergi Service AS. TrønderEnergi Marked har ansvar for kraftsalg til sluttbrukermarkedet, og TrønderEnergi Service forvalter konsernets kunder. Konserndirektør Arnt Inge Sætern leder forretningsområde FO Kunde.

Datterselskapet TrønderEnergi Nett AS har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet. Nettdirektør Bård Olav Uthus er daglig leder for forretningsområde FO Nett.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

Stillingstype
Internship
Sted
Trondheim
Søknadsfrist
01.01.18
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer