Publisert: 13.03.18

Studentengasjement i Avdeling for formuesforvaltning og Økonomiavdelingen

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av de to delene av fondet ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet. Avdelingens oppgaver omfatter blant annet analyser og vurderinger av den overordnede investeringsstrategien for de to fondene, oppfølging av forvaltningen og arbeid med rammeverket for ansvarlig forvaltning. Avdelingen har også ansvaret for statsgjeldforvaltningen.

Økonomiavdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet og har ansvaret for samordningen av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Avdelingen koordinerer også arbeidet med nasjonalbudsjettet og utarbeider analyser av blant annet offentlige finanser, sysselsettingspolitikken og arbeidstilbud.


Finansdepartementet tilbyr to lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av august 2018 og med en varighet på 4-6 uker. Studentene vil bli tilknyttet hver sin avdeling, henholdsvis Avdeling for formuesforvaltning og Økonomiavdelingen, og vil få tildelt en fadder.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å se på ulike faglige problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet. Samtidig får du anledning til å arbeide med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver i et sterkt fagmiljø, samt få et innblikk i samspillet mellom økonomi og politikk.

Aktuelle kandidater bør ved oppstart gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd meget gode eksamensresultater. Kunnskap om porteføljeforvaltning, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.

Søknadsfrist for engasjementene er 8. april 2018. Studentene bes prioritere hvilken avdeling de ønsker å jobbe i.

Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Dersom du har spørsmål til engasjementene kan du kontakte:

- Iver Berge Vikøren, førstekonsulent i Avdeling for formuesforvaltning, tlf. 22 24 45 17, epost: iver-berge.vikoren@fin.dep.no 

- Merethe Eriksrud Lund, rådgiver i Økonomiavdelingen, tlf. 22 24 45 02, epost: merethe.eriksrud.lund@fin.dep.no Om Finansdepartementet

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement som ble opprettet i 1814. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Hos oss jobber det 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon.


Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.


Våre arbeidsoppgaver er blant annet å:

•planlegge og iverksette den økonomiske politikken

•samordne arbeidet med statsbudsjettet

•sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter

•overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

•forvalte Statens pensjonsfond


Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer som en selvstendig saksbehandler fra dag en, og gir råd til politisk ledelse i saker på ditt fagområde. Samtidig får du tett oppfølging av dyktige ledere og kollegaer som hører på dine synspunkter. Ditt arbeid er viktig for departementet, og du vil få en variert arbeidshverdag med høyt tempo.
Stillingstype
Internship
Sted
Oslo
Søknadsfrist
08.04.18
Årstrinn
1 2 3 4 5
Kontaktperson
Malene C. W. Fjeller

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer