Publisert: 13.03.18

Økonom (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver)

Økonomiavdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og internasjonalt. Avdelingen gir råd om utformingen av den økonomiske politikken, herunder statsbudsjettet og kommuneøkonomien. Avdelingen har blant annet ansvar for langsiktige analyser av offentlige finanser, finansielle makroanalyser, rammeverket for pengepolitikken og departementets arbeid med arbeidsmarkedet og internasjonalt økonomisk samarbeid.


Økonomiavdelingen søker en økonom til seksjon for realøkonomi, arbeidsmarked og prognoser.

 

Arbeidsoppgaver:

Seksjonen analyserer utviklingen i norsk økonomi og lager makroøkonomiske prognoser til arbeidet med statsbudsjettet. I tillegg jobber seksjonen med arbeidsmarkedspolitikk og inntektspolitiske spørsmål. Vi bistår finansministeren med faglige råd og vurderinger på disse områdene. Seksjonen er også ansvarlig for å koordinere arbeidet med nasjonalbudsjettet i departementet, og for dataflyten i avdelingen.

Den som ansettes må ha sterke analytiske evner og gode kunnskaper om makroøkonomi. Erfaring fra arbeid med arbeidsmarkedsspørsmål vil telle positivt med i vurderingen, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

 

I tillegg stiller vi krav om:

- svært gode resultater fra utdanning i økonomi med fordypning i samfunnsøkonomi på mastergradsnivå eller høyere

- svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode kommunikasjonsevner på engelsk

- gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr:

  • krevende arbeidsoppgaver i et stort fagmiljø

     

  • sterk faglig utvikling

     

  • nærhet til politiske beslutninger

     

  • et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø

Lønn kr 430 000-kr 650 000 + betalt overtid. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

 

Søknaden merkes med referansenr 09/18. Søknadsfrist 2. april 2018.

 

Ta kontakt med avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund (22244538/92661180) for nærmere opplysninger.


Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant departementets medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen ved behov. Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. Merk konvolutten med referansenummeret til stillingen og send til Finansdepartementet, Økonomiavdelingen, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.Om Finansdepartementet

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement som ble opprettet i 1814. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Hos oss jobber det 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon.


Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.


Våre arbeidsoppgaver er blant annet å:

•planlegge og iverksette den økonomiske politikken

•samordne arbeidet med statsbudsjettet

•sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter

•overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

•forvalte Statens pensjonsfond


Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer som en selvstendig saksbehandler fra dag en, og gir råd til politisk ledelse i saker på ditt fagområde. Samtidig får du tett oppfølging av dyktige ledere og kollegaer som hører på dine synspunkter. Ditt arbeid er viktig for departementet, og du vil få en variert arbeidshverdag med høyt tempo.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Oslo
Søknadsfrist
02.04.18
Årstrinn
1 2 3 4 5
Kontaktperson
Malene C. W. Fjeller

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer