Publisert: 08.05.18

Vikariat – rådgiver kvalitetsstyring

Vil du jobbe med kvalitetsstyring og forbedring i nettanleggsprosjekter?

Seksjonen styringssystemer og forbedringsarbeid har ledig 12 måneders vikariat som rådgiver kvalitetsstyring.Målsetningen med stillingen er å utvikle verktøy for kvalitetsstyring i våre nettanleggsprosjekter. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon Styringssystemer og forbedringsarbeid i divisjon Bygg og anlegg. Vikariatets varighet er fra 1. juni 2018 til 1. mai 2019.

Seksjon Styringssystemer og forbedringsarbeid har metodeansvar for dokument- og kvalitetsstyring i Statnetts nettanleggsprosjekter. Seksjonen støtter divisjonene Teknologi og utvikling (T&U) og Bygg og anlegg (B&A) i forbedringsarbeid i linjen. Seksjonen består av 10 høyt kvalifiserte medarbeidere med bakgrunn fra olje og gass og landbasert virksomhet.

B&As hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Divisjonen har også ansvar for SHA og for dokumentstyring i prosjektene, samt for konsernets anskaffelsesfunksjon. Videre har divisjonen en gruppe som utfører beredskapsoppdrag ved feil på ledninger.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og videreutvikle verktøy for kvalitets- og dokumentstyring i prosjekt
 • Bidra til å styrke forbedringskulturen i Statnett
 • Bidra til at seksjonen tilbyr en helhet av verktøy og støtte innen kvalitets- og dokumentstyring for nettanleggsprosjektene

Kvalifikasjoner:

 • Høy kompetanse på samhandlingsverktøyet eRoom, herunder malutvikling
 • Kompetanse på kvalitets- og dokumentstyring i prosjekt
 • Kompetanse innen utvikling og implementering av ny metodikk, nye verktøy og systemer i komplekse organisasjoner
 • God forståelse av synergien mellom kvalitets-, dokument- og risikostyring
 • Kjennskap til ISO 9000, ISO 33000 og ISO 55000
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Utadvendt
 • Gode samarbeidsevner
 • God til å kommunisere (forstå andre og få igjennom eget budskap)
 • Mot til å utfordre etablerte arbeidsmønstre
 • Selvstendig
 • Flink til å planlegge egne oppgaver
 • Gode holdninger til etterlevelse av krav

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder styringssystemer og forbedringsarbeid, Bernt Gjellestad på tlf.: 97542955.
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere


Om Statnett

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.
Stillingstype
Annet
Sted
Oslo
Søknadsfrist
25.05.18
Årstrinn
1 2 3 4 5
Kontaktperson
Bernt Gjellestad

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer