Publisert: 09.05.18

Vikariat - Rådgiver kvalitetsstyring og forbedringsarbeid

Seksjonen styringssystemer og forbedringsarbeid har ledig 5 måneders vikariat som rådgiver kvalitetsstyring og forbedringsarbeid. Målsetningen med stillingen er å tilby analyse og operativ støtte i forbedringsarbeidet i divisjonene Teknologi og utvikling (T&U) og Bygg og anlegg (B&A). Vikariatet starter så raskt som mulig og med varighet til 15. september 2018. Vikariatet er primært tenkt som full stilling, men deltid kan også vurderes, for å muliggjøre eventuell kombinasjon med studier.

Seksjonen består av 10 høyt kvalifiserte medarbeidere og har metodeansvar for dokument- og kvalitetsstyring i Statnetts nettanleggsprosjekter.  

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Analysere avviks- og forbedringsmeldinger fra prosjekt og linjeorganisasjon
 • Støtte prosjekt og linjeorganisasjon i oppfølging av avviks- og forbedringsmeldinger
 • Bidra til kvalitetsrapportering
 • Støtte til prosessmodellering av arbeidsprosesser
 • Bidra til å styrke forbedringskulturen i Statnett

Kvalifikasjoner

 • Kompetanse innen kvalitetsledelse og kvalitetssystemer
 • Interesse for utvikling og implementering av ny metodikk, nye verktøy og systemer i komplekse organisasjoner
 • Kjennskap til standardene ISO 9000, ISO 33000 og ISO 55000
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Utadvendt
 • Gode samarbeidsevner
 • God til å kommunisere (forstå andre og få igjennom eget budskap)
 • Analytisk
 • Selvstendig
 • Flink til å planlegge egne oppgaver
 • Gode holdninger til etterlevelse av krav

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seniorrådgiver Kaja von Krogh på tlf.: 484 47 044.

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:          

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere.


Om Statnett

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.
Stillingstype
Annet
Sted
Trondheim
Søknadsfrist
22.05.18
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer