Publisert: 23.10.19

Stipendiat i forskningsprosjektet The Lean Digitalization Paradox

Stipendiat i forskningsprosjektet The Lean Digitalization Paradox

Ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse i Trondheim har vi ledig en midlertidig stilling som stipendiat i industriell økonomi og teknologiledelse for en periode på tre år. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til PhD-programmet i økonomi og ledelse, studieretning industriell økonomi og teknologiledelse, og fakultetet står som arbeidsgiver.

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner:

  • Bedriftsøkonomi og optimering
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Virksomhetsledelse
  • Strategi og forretningsutvikling
  • Fagseksjon i økonomi og ledelse (Campus Gjøvik)
  • Fagseksjon Eksperter i Team

 

Om stillingen

Stipendiatstillingen er knyttet til forskningsprosjektet The lean-digitalization paradox som er et kompetanseprosjekt for næringslivet, finansiert av Norsk Forskningsråd og fem involverte norske produksjonsvirksomheter. Prosjektet har som mål å utvikle teorier og praktiske retningslinjer for digitalisering av norsk industri basert på lean management prinsipper. Prosjektet har flere arbeidspakker og denne stillingen skal dekke forskning i pakkene «paradoxes in organizational design» og «paradoxes in planning», dvs. i grensesnittet mellom disse eller med hovedtyngde i en av dem. Dette betyr at kandidaten forventes å arbeide med temaer rundt digitaliseringsprosesser i planlegging og integrasjon i verdikjeden, og organisasjonsteoretiske spørsmål som organisasjonsdesign, utvikling og arbeidsfordeling. Kandidaten vil bli en del av kollegiet i faggruppen «Virksomhetsledelse» og samarbeide tett med forskerteamet i prosjektet.

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse tar sikte på å frembringe forskning på høyt internasjonalt nivå. Instituttet bidrar til å legge til rette for dette gjennom samarbeid med andre universiteter internasjonalt, deltakelse på konferanser og muligheter for utveksling i løpet av stipendiatperioden.

 

Kvalifikasjonskrav

Stillingen som stipendiat har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i forskningsstillinger.

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn i industriell økonomi og teknologiledelse eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en PhD.-utdanning.


Kvalifiserte søkere må beherske engelsk skriftlig og muntlig. Vi ser det som en fordel om man delvis behersker et skandinavisk språk i tillegg.

Søkeren bør ha innsikt i, og gjerne erfaring fra, norsk eller nordisk industri og arbeidsliv.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi viser til Forskrift om ansettelsesvillkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen.


Personlige egenskaper

Personlig egnethet i forhold til å inngå i forskningsteam vil bli tillagt stor vekt. Likeledes vil personlige egenskaper som selvstendighet, arbeidskapasitet, entusiasme og evne til å bidra til et godt stipendiatmiljø og arbeidsmiljø generelt, bli vektlagt.


Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Det gjelder også søknader fra kandidater med opprinnelse fra land som omfattes av ITAR eller «Electronic Code of Federal Regulations”: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=22:1.0.1.13.63&rgn=div5#se22.1.126_11


Vi tilbyr

  • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
  • ansattgoder og fordeler
  • lærerikt samarbeid med norske industribedrifter


Lønn og vilkår

Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600,- pr. år Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 3 år og er uten undervisningsplikt. Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til PhD.-program innen Fakultet for økonomi, studieretning industriell økonomi og teknologiledelse.  Informasjon om PhD.-program, se https://www.ntnu.no/iot.  Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden, og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til PhD.-studiet innen tre måneder.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Om søknaden:

Følgende punkter må være inkludert i søknaden:

Søknad som forteller om din motivasjon for å gjennomføre en doktorgrad

En kort prosjektskisse (2 sider) som beskriver planlagt tema, problemstillinger, valg av teori og metode og hva prosjektet vil skape av resultater. Det må komme tydelig fram hvordan man tenker å dekke de to arbeidspakkene.

CV, vitnemål og attester

Eventuelle vitenskapelige arbeider (ikke masteroppgaven). I tilfeller med fellesarbeider må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via Jobbnorge.no.

 

Generell informasjon

Jobbe ved NTNU

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

 I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Marte Daae-Qvale Holmemo (marte.holmemo@ntnu.no) eller Heidi C. Dreyer (heidi.c.dreyer@ntnu.no .


Søknadsfrist: 13. november
Om IØT

Department of Industrial Economics and Technology Management

IØT has challenging and inspiring educational programmes and research projects in the cross-disciplinary field of technology management. Through its programmes of study, IØT educates candidates with a solid technological basis in methodology and theory on how to develop and manage technologically based organisations.

Research

Participation in, and development of, research projects in close co-operation with Norwegian industry, the department is also developing models, tools and methods for how to manage Norwegian industry.
Stillingstype
Annet
Sted
Trondheim
Søknadsfrist
13.11.19
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer