Publisert: 27.11.19

Vil du være med å effektivisere staten med innovativ teknologi som IT-utvikler?

Ingeniør/senioringeniør

 Har du lyst til å bidra til vår teknologiske utvikling og digitalisering av offentlig sektor? Medarbeiderne i Direktoratet for økonomistyring brenner for effektiv ressursbruk i staten. DFØ digitaliserer og effektiviserer stadig større del av offentlig sektor, og lønnsdivisjonen har behov for ytterligere teknologisk kompetanse.


DFØ Stavanger holder til i byens beste lokaler, sentralt i Stavanger sentrum og er i dag ca. 200 medarbeidere i et ungt og fremoverlent miljø. Divisjonen har ansvar for å levere lønnstjenester til statlige virksomheter ved bruk av blant annet SAP-HR. Løsningen benyttes i dag av vel 87 prosent av statlige virksomheter, herunder 200.000 lønnsmottakere, og utbetaling av 800.000 reiseregninger.


Vi søker deg som har lyst til å være en del av et sterkt fagmiljø, og har interesse og forståelse for teknologi. Som utvikler vil du involveres i og få ansvar for design, utvikling og implementering av ny funksjonalitet. Vi kan tilby et stort og kompetent fagmiljø der kompetansedeling og teamarbeid er en naturlig del av hverdagen. Stillingen vil gi deg store muligheter til faglig utvikling innenfor flere fagområder og påvirkning av egen arbeidshverdag. Hos oss vil du få jobbe med spennende prosjekter og kunnskapsrike mennesker. Samarbeid med øvrige divisjoner i DFØ vil forekomme ved behov.


Ved bruk av mobilteknologi, automatisering, robotisering, kunstig intelligens og maskinlæring jobber vi med løpende utvikling av fremtidsrettede lønns- og HR-tjenester. Vi har fokus på å bygge en innovasjonskultur, og har en egen innovasjonslab hvor formålet er å jobbe smidig, visualisere løsninger og dele informasjon. Som medarbeider hos oss har du et ønske om å bidra til å bygge videre på arbeidet som DFØ har gjort innenfor automatisering, kunstig intelligens og maskinlæring, og må trives med et fokus på kontinuerlige forbedringer. DFØ ønsker hyppige leveranser av produkter og løsninger til produksjon.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene kan variere ut fra behov og kompetanse. Oppgavene kan omfatte følgende:

 • digitalisering og effektivisering av divisjonens lønns- og HR leveranser
 • utvikling innenfor Robotics Process Automation (RPA), chatbot, kunstig intelligens og maskinlæring
 • utvikling innenfor divisjonens rapporteringsverktøy
 • forretningsmessig rådgivning innenfor overnevnte teknologi
 • innføring av tekniske løsninger hos våre kunder
 • testing av tekniske løsninger
 • bidra til å lage rammer og retningslinjer for god programmering

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen. Den vi ansetter må være fleksibel og åpen for at ansvars- og arbeidsområder endrer seg etter behov.


Kvalifikasjoner

Du har

 • relevant utdanning. Det er ønskelig med fordypning innen fag som teknologi, informasjonssystemer/informatikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • kunnskap innenfor en eller flere objekt orienterte språk som C#, C++, Java, JavaScript, HTML, Visual Basic, Python eller tilsvarende
 • god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne


I tillegg er det en fordel hvis du har interesse for eller erfaring med en eller flere av følgende:

 • kunnskap/erfaring i RPA-verktøy eller tilsvarende
 • kunnskap/erfaring med chatbot-teknologi
 • interesse for maskinlæring og kunstig intelligens, herunder analytics
 • erfaring fra systemutvikling og relevante utviklingsprosjekt
 • kjennskap til Scrum, Lean, tjenestedesign, etc.
 • kjennskap til bruk av REST API (integrasjoner)
 • Grunnleggende SQL kompetanse


Hvem er du?

Du har engasjement for faget ditt, tenker helhetlige løsninger, er nysgjerrig etter å lære og å bruke ny teknologi. Samtidig samarbeider du godt med andre, deler din kompetanse og bidrar gjennom erfaringsutveksling til et godt faglig og sosialt miljø. I møte med andre er du serviceinnstilt og løsningsorientert. Det gjelder både internt og ut mot kunder og samarbeidspartnere. Det er viktig for oss at du har evne og vilje til å bidra inn i etablering av et team av gode programmerere.

Du er nøyaktig og jobber strukturert og selvstendig slik at du kan levere resultater. At du har prosessforståelse og evnen til raskt å danne deg en virksomhetsforståelse vil gi deg gode forutsetninger for å lykkes i stillingen. I perioder kan det være høyt arbeidstempo, så du bør trives med det.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode ordninger for videreutvikling
 • konkurransedyktig lønn
 • fleksitidsordning (med sommer-/vintertid)
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • kontakt med relevante fagmiljøer i og utenfor DFØ

Du vil arbeide som ingeniør/senioringeniør, og stillingen vil som utgangspunkt bli plassert som rådgiver/seniorrådgiver med lønnsplassering mellom 532 300 og 765 100 kroner per år, avhengig av kompetanse og erfaring. Vi kan også tenke oss at du som er nyutdannet søker på stillingen. Da vil du bli plassert som førstekonsulent med et lønnsspenn mellom 500 700 og 600 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens Pensjonskasse. Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid.

Den som blir tilbudt stillingen må legge frem utvidet politiattest.

Det legges vekt på personlige referanser og en oversikt over slike referanser bes opplyst i søknaden. Det er viktig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Det vil kunne forekomme noe reising.

DFØ legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.


Om stillingen

Stillingen er plassert i seksjon for firmaforvaltning. Seksjonen har 28 medarbeidere og er en del av DFØs lønnsdivisjon i Stavanger. Lønnsdivisjonen i DFØ har i overkant av 200 medarbeidere. DFØ har hovedkontor i Oslo.

For nærmere informasjon om DFØ henvises det til vår hjemmeside www.dfo.no

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med avdelingsdirektør Renate Sør-Reime Erga på telefon 975 68 404 eller Henrik Hanasand på telefon 481 88 288.


Om arbeidsgiveren

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. I 2020 blir DFØ utvidet med fagområdene ledelse, organisering og offentlige anskaffelser. Det er i dag om lag 470 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim. DFØ vil i løpet av det neste året ha vokst til omkring 600 ansatte. Les mer på www.dfo.no.
Om Direktoratet for økonomistyring

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder
og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 87 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 460 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Powered by Froala Editor
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Stavanger sentrum
Søknadsfrist
20.12.19
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer