Publisert: 27.11.19

Vil du bidra til å effektivisere staten i et av landets største SAP HR miljø?

Ingeniør/senioringeniør

Har du lyst til å bidra til digitalisering av offentlig sektor? Medarbeiderne i Direktoratet for økonomistyring brenner for effektiv ressursbruk i staten. DFØ digitaliserer og effektiviserer stadig større del av offentlig sektor, og lønnsdivisjonen har behov for ytterligere teknologisk kompetanse.


DFØ Stavanger holder til i byens beste lokaler, sentralt i Stavanger sentrum og er i dag ca. 200 medarbeidere i et ungt og fremoverlent miljø. Divisjonen har ansvar for å levere lønnstjenester til statlige virksomheter ved bruk av blant annet SAP-HR. Løsningen benyttes i dag av vel 87 prosent av statlige virksomheter, herunder 200.000 lønnsmottakere, 800.000 reiseregninger.


Vi ønsker utviklere som kan bidra til digitalisering og løfte lønns og HR området i staten til nye høyder. Utviklerne vi nå søker har erfaring med SAP ABAP-programmering, og du vil være involvert i både forvaltnings- og utviklingsaktiviteter. Som utvikler vil du involveres i og få ansvar for design, utvikling og implementering av ny funksjonalitet. Vi kan tilby et stort og kompetent fagmiljø der kompetansedeling og teamarbeid er en naturlig del av hverdagen. Stillingen vil gi deg store muligheter til faglig utvikling innenfor flere fagområder og påvirkning av egen arbeidshverdag. Hos oss vil du få jobbe med spennende prosjekter og kunnskapsrike mennesker.


Vi har et høyt fokus på løpende leveranser til våre kunder, og søker kontinuerlig innovative løsninger og teknologi for å bidra til vår visjon om «effektiv ressursbruk i staten». Vi benytter teknologier som Neptune Software og Fiori til å lage brukervennlige selvbetjeningsløsninger på mobil og desktop for funksjonalitet fra SAP. Vi har fokus på innovasjon og har lansert en chatbot som bistår sluttbrukerne med en effektiv brukerstøtte i disse flatene. Vi har automatisert flere prosesser ved å ta i bruk RPA og bildelesningsteknologi basert på maskinlæring. Fremover vil integrasjoner og datadeling være viktige satsningsområder. I løpet av 2020 vil vi også tilby systemløsninger innen HR-tjenester. Gode og effektive integrasjoner med SAP HR vil være essensielt. DFØ planlegger å effektivisere datadeling gjennom bruk av skytjenester for blant annet API-kommunikasjon.

 

Arbeidsoppgaver

 • digitalisering og effektivisering av lønnssystemet
 • stillingens hovedoppgave er ABAP-programmering knyttet til utvikling og feilretting i SAP
 • dokumentasjon, herunder å dokumentere endringer og feilrettinger
 • ansvar for løsningens spesialutvikling (SPAU) i tilknytning til oppgraderinger og supportpakker
 • delta i prosjekt og oppgraderinger

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen. Den vi ansetter må være fleksibel og åpen for at ansvars- og arbeidsområder endrer seg etter behov.

 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha

 • 3-5 års relevant høyskole- eller universitetsutdannelse. Relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning.
 • erfaring med ABAP-programmering
 • kjennskap til systemintegrasjon, for eksempel RESTful WebService
 • forståelse for større systemlandskap
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.


Det er ønskelig at du har

 • erfaring fra oppgraderings-, vedlikeholds- og migreringsprosjekt.
 • grunnleggende database- og SQL-kunnskaper
 • erfaring med SAP HR


Personlige egenskaper

Du har engasjement for faget ditt, tenker helhetlige løsninger, er nysgjerrig etter å lære og å bruke ny teknologi. Samtidig samarbeider du godt med andre, deler din kompetanse og bidrar gjennom erfaringsutveksling til et godt faglig og sosialt miljø. I møte med andre er du serviceinnstilt og løsningsorientert. Det gjelder både internt og ut mot kunder og samarbeidspartnere.

Du er nøyaktig og jobber strukturert, systematisk og selvstendig slik at du kan levere resultater. At du har prosessforståelse og evnen til raskt å danne deg en virksomhetsforståelse vil gi deg gode forutsetninger for å lykkes i stillingen. I perioder kan det være høyt arbeidstempo, så du bør trives med det.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nyutdannet? Ingen hindring! Men send gjerne med den siste karakterutskriften.

 

Vi kan tilby

Som vår nye kollega vil du få spennende oppgaver i en organisasjon i endring og oppbygging. Vi oppnår gode resultater både i kundetilfredshets- og medarbeidertilfredshetsundersøkelser.


Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, gode sosiale ordninger, muligheter for videreutdanning og en god pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse. Kontoret har også tradisjon for å gjennomføre en rekke sosiale aktiviteter som bidrar til et godt og stabilt arbeidsmiljø. Du får stor mulighet til å utvikle deg videre sammen med faglig dyktige kollegaer, og vi har interne ordninger for videreutvikling.


Hos oss har vi en uformell tone, fokus på kompetansebygging, og kort vei til beslutninger og mulighet til å påvirke hverdagen.


Du vil arbeide som ingeniør/senioringeniør. Stillingen vil bli plassert som rådgiver/seniorrådgiver med lønnsplassering mellom 532 300 og 765 100 kroner per år, avhengig av kompetanse og erfaring. Vi kan også tenke oss at du som er nyutdannet søker på stillingen. Da vil du bli plassert som førstekonsulent med et lønnsspenn mellom 500 700 og 600 200 kroner per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.


Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.


DFØ legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.


Spørsmål om stillingen

For nærmere informasjon om DFØ henvises til vår hjemmeside www.dfo.no. Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Renate Sør Reime Erga telefon 975 68 404 eller Henrik Hanasand tlf. 481 88 288.


Alle som søker stillingen må søke elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge. Det er viktig at attester og vitnemål med karakterutskrift legges ved søknaden.


Om arbeidsgiver

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. I 2020 blir DFØ utvidet med fagområdene ledelse, organisering og offentlige anskaffelser. Det er i dag om lag 470 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim. DFØ vil i løpet av det neste året ha vokst til omkring 600 ansatte. Les mer på www.dfo.no.
Om Direktoratet for økonomistyring

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder
og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 87 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 460 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.

Powered by Froala Editor
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Stavanger sentrum
Søknadsfrist
20.12.19
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer