Publisert: 06.02.20

Vil du jobbe med brukerorientert utvikling eller metode? - Vi søker sommerstudenter!

Vi søker dyktige studenter til sommerjobb i Skatteetaten. Du vil få mulighet til å bli kjent med Skatteetaten som organisasjon, og vil få innblikk i oppgaver og utfordringer en stor offentlig aktør står ovenfor. Du vil jobbe med et prosjekt gjennom sommeren, og vil få mulighet til å bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter.

Du må ha mulighet til å jobbe fulltid fra medio juni til medio august. Det vil være mulighet for avvikling av kortere ferie i perioden. I søknaden er det viktig at du informerer om hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på i sommer.

Utvikling jobber med å fremme forslag til forbedring av Skatteetatens oppgaveløsning, og bygge kunnskap om endringer og risikoer i omverdenen. Nå søker vi to sommerstudenter som skal jobbe med å innhente kunnskap for å bidra i vårt arbeid. Vi ønsker to personer som får ansvar for hver sin oppgave:

Prosjekt 1: Samle innsikt om unges forventninger til Skatteetaten
Vi ønsker å undersøke unges forventinger til Skatteetaten gjennom kvalitativmetode. Hvordan ønsker unge å kommunisere med Skatteetaten og hvilke behov har de? Hvordan må Skatteetaten innrette sine tjenester for å samarbeide godt med unge?

Prosjekt 2: Jobbe ut en forskningsoversikt knyttet til effektmålinger
I etatens arbeid med analyse er det behov for en forskningsoversikt knyttet til effektmålinger.  Arbeidsoppgaver vil bestå av å skaffe oversikt over utvalgte områder, sammenstille informasjon og utføre analyser. Det vil være tett samarbeid med avdeling for analyse.

Arbeidet som gjøres vil bli brukt i divisjonens videre arbeid, og dere vil mot slutten av sommeren få presentere resultatene for relevante ledere og medarbeidere i divisjon utvikling.

Personlige egenskaper vil vektes for å sikre en god dynamikk mellom teammedlemmene.  

Vi ber om at søknad og CV skrives på norsk, arbeidsspråket i Skatteetaten, og at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester legges ved den elektroniske søknaden.   


Kvalifikasjoner prosjekt  1:

 • Du skal begynne å studere på 4. eller 5. år av relevant masterutdanning (eks. innovasjon, entreprenørskap, interaksjonsdesign, samfunnsvitenskapelige fag og informatikk) og har gode akademiske resultater
 • Du har kunnskap om brukerorientert utvikling
 • Du har kjennskap til innovasjonsmetodikk som f.eks. Lean, Google Design Sprint eller Design Thinking
 • Du har god metodeforståelse innen kvalitativ metode
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk         

Kvalifikasjoner prosjekt 2:

 • Du skal begynne å studere på 4. eller 5. år av relevant masterutdanning (eks. samfunnsvitenskap, statistikk, økonomi/samfunnsøkonomi) og har gode akademiske resultater. 
 • Du har metodeforståelse, innenfor både kvalitativ og kvantitativ metode
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk      
Personlige egenskaper
 • Du jobber godt både selvstendig og i team
 • Du er nysgjerrig, nytenkende, med et sterkt faglig engasjement
 • Du er strukturert, med gode analytiske ferdigheter
 • Du er serviceinnstilt og har meget gode samarbeidsevner
 • Du løsningsorientert og utfordrer gjerne dagens tankesett
 • Du ønsker å bli bedre kjent med Skatteetaten
Vi tilbyr
 • Interessante og utfordrende oppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeid i en stort fagmiljø med mange dyktige medarbeidere
 • Et erfarent og dynamisk miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • Mulighet for å bli kjent med Skatteetaten som mulig fremtidig arbeidsgiver

 Stillingene lønnes som teknisk konsulent kode 1065 årslønn kr. 410.000, timelønn kr. 210. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.Om Skatteetaten

Skatteetatens IT og Servicepartner (SITS) har et av Norges mest moderne og spennede IT-miljøer, og er i dag ledende i verden på innovative løsninger innen fastsetting og innkreving av skatter og avgifter. SITS er organsiatorisk en del av Skattedirektoratet og har som oppgave å være Skatteetatens partner og leverandør av IT- og administrative tjenester. Skatteetatens systemer er ett landets største når det gjelder datamengde og brukere. SITS utvikler og forvalter disse systemene. Arbeidsområdene spenner fra systemutvikling og prosjektledelse til infrastruktur og sikkerhet.
Stillingstype
Internship
Sted
Oslo
Søknadsfrist
16.02.20
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer