Publisert: 10.11.20

Samfunnsøkonomer/siviløkonomer (førstekonsulent/rådgiver)

Finansmarkedsavdelingen søker økonomer til stillinger som førstekonsulent eller rådgiver, i økonomiseksjonen. Stillingene er faste og vikariater på ett år med mulighet for forlengelse.

Finansmarkedsavdelingen har ansvar for departementets arbeid med analyse, regulering og lovgivning i finansmarkedene. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner: en økonomisk seksjon, en juridisk seksjon for bank og forsikring og en juridisk seksjon for verdipapirmarkedene.

Økonomiseksjonen har interessante, varierte og krevende arbeidsoppgaver på hele avdelingens ansvarsområde. Seksjonen følger og analyserer utviklingen i finansmarkedene med særlig vekt på utsiktene for finansiell stabilitet og soliditet og forsvarlig drift i banker, forsikringsforetak og andre finansforetak.

Dette omfatter blant annet vurderinger av hvilken risiko gjeldsoppbygging i husholdningene utgjør for bankene og norsk økonomi, tiltak for å forhindre og håndtere kriser i bankene, og krav til forsikrings- og pensjonsforetakenes evne til å bære risiko. Seksjonen arbeider også med forbrukervern i finansmarkedene, verdipapirhandel, eiendomsmegling, digitalisering og fintech, klimarisiko og grønn finans, private pensjonsordninger og betalingssystemer og annen finansiell infrastruktur.


Økonomiseksjonen

Seksjonen har et utstrakt samarbeid med andre myndigheter og fagmiljøer, blant annet med de juridiske seksjonene i avdelingen, med Finanstilsynet og Norges Bank. Videre deltar seksjonen i internasjonalt arbeid på finansmarkedsområdet, blant annet arbeid i IMF, OECD og Europakommisjonen.

Vi arbeider ofte med korte tidsfrister og mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, analysere og presentere komplekse saker klart og kortfattet.


Hvem ser vi etter?

Vi ønsker at du har

  • Kompetanse i økonomisk metode og analyse
  • Evne til å argumentere godt for faglige vurderinger både Skriftlig og muntlig
  • Interesse for samfunnsspørsmål
  • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig

Utdanning
Til stillingene kreves utdanning i samfunnsøkonomi, finansiell økonomi eller tilsvarende på mastergradsnivå eller høyere med gode resultater. Vi oppfordrer også studenter som er ferdig med relevant utdanning våren 2021, til å søke. Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver er det nødvendig med relevant erfaring.

Vi tilbyr

  • Samfunnsnyttige og interessante arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
  • Nærhet til politiske beslutninger
  • Faglig utvikling
  • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Annen informasjon

Lønn: Kr 480 000 - kr 600 000 pluss betalt overtid. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 30. november 2020

Stillingens referansenummer: 22/20

Kontakt: Avdelingsdirektør Marius Østli, tlf.: 22 24 45 49Om Finansdepartementet

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement som ble opprettet i 1814. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Hos oss jobber det 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon.


Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.


Våre arbeidsoppgaver er blant annet å:

•planlegge og iverksette den økonomiske politikken

•samordne arbeidet med statsbudsjettet

•sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter

•overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

•forvalte Statens pensjonsfond


Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer som en selvstendig faglig rådgiver fra dag en, og gir råd til politisk ledelse i saker på ditt fagområde. Samtidig får du tett oppfølging av dyktige ledere og kollegaer som hører på dine synspunkter. Ditt arbeid er viktig for departementet, og du vil få en variert arbeidshverdag med høyt tempo.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Oslo
Søknadsfrist
30.11.20
Årstrinn
1 2 3 4 5
Kontaktperson
Hanna Sverdrup

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer