Publisert: 10.11.20

PH.D. STIPENDIAT STILLING VED INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) har vi ledig en midlertidig stilling som stipendiat i industriell økonomi og teknologiledelse for en periode på tre år med forskningsarbeid og eventuelt ett år i tillegg med utdanningsarbeid og forskningsadministrasjonsarbeid. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av en doktorgrad.

Stillingen er knyttet til ph.d.-programmet i økonomi og ledelse, studieretning industriell økonomi og teknologiledelse.

Stipendiaten vil tilhøre en av disse 4 faggruppene eller de 2 fagseksjonene:

  • Bedriftsøkonomi og optimering
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Virksomhetsledelse
  • Strategi og forretningsutvikling
  • Eksperter i team (fagseksjon)
  • Fagseksjon for økonomi og ledelse (campus Gjøvik)


Om stillingen:

Instituttet søker etter en kandidat som skal forske innen en av våre 4 strategiske forskningssatsinger:

• Helse og offentlig sektor
• Fremtidens organisasjons- og arbeidsliv
• Digital transformasjon
• Sirkulær økonomi/grønn verdiskapning


Kandidaten får mulighet til å utforme sitt eget prosjekt eller knytte sitt prosjekt opp til et pågående forskningsprosjekt ved IØT innen en av de 4 strategiske forskningsatsingene. Utformingen av prosjektet foregår sammen med en mulig veileder eller veiledningsteam på en av faggruppene/fagseksjonene, og en prosjektskisse må vedlegges søknaden (se nedenfor).

Instituttet søker etter en kandidat som har gjennomført et av instituttets ordinære masterstudieprogram eller er i avslutningsfasen av masterstudiet (se Kvalifikasjoner og egenskaper). Kandidater fra studieprogrammet i Industriell økonomi og teknologiledelse - MTIØT vil prioriteres.

En ph.d. grad fra IØT forbereder kandidaten for karrierer innen forskning og undervisning ved ledende utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, og for karrierer som krever høy kompetanse og analytiske evner i industri, næringsliv og offentlig virksomhet.

IØT tar sikte på å frembringe forskning på høyt internasjonalt nivå. Som et ledd i dette er kontakt med internasjonale læresteder viktig. Derfor ser instituttet det som en fordel at den som blir ansatt i stillingen tilbringer 1-2 semestre ved et utenlandsk lærested i løpet av ansettelsesperioden. Instituttet bidrar med støtte til å planlegge slike utvekslingsopphold.

Instituttet har som misjon å drive utdannings- og forskningsvirksomhet på et internasjonalt nivå i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS til fremme for bærekraftig verdiskapning innenfor teknologibaserte områder i industri, næringsliv og offentlig sektor i Norge. IØT rekrutterer nye ansatte i tråd med misjonen og ønsker ildsjeler som brenner for å bidra til at instituttet oppnår visjonen om «Mer forskning og samspill som øker vår verdiskaping i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS», og som har potensial for kontinuerlig nyskaping og nytenking i denne grenseflaten.


Kvalifikasjoner og egenskaper

  • Ved oppstart i stipendiatstillingen kreves det fullført mastergrad i et av instituttets ordinære masterstudier med en faglig profil i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS. Veid gjennomsnittskarakter de siste to årene av mastergradsstudiet må være lik B eller bedre. Søkere i avslutningsfasen av masterstudiet oppfordres til å søke, og vil kunne gis tilsagn om tilsetting med forbehold om tilfredsstillende resultat på avsluttende oppgaver. Søkere med erfaringsbasert mastergrad vil ikke bli tatt i betraktning.
  • Kvalifiserte søkere må beherske engelsk skriftlig og muntlig.


Søkerne rangeres av instituttets forskningsutvalg etter vurdering av søkernes karakterer fra masterstudiet, kvalifikasjoner, kompetanse, motivasjon for stillingen, potensial og prosjektets kvalitet. Som nevnt vil kandidater fra studieprogrammet MTIØT bli prioritert.

Personlig egnethet i forhold til å inngå i forskningsteam vil bli tillagt stor vekt. Likeledes vil personlige egenskaper som selvstendighet, arbeidskapasitet, entusiasme og evne til å bidra til et godt stipendiatmiljø og arbeidsmiljø generelt, bli vektlagt.

Dessuten vil det ved rangering av søkerne bli tatt hensyn til om det totale prosjektet støtter opp under utviklingen av instituttets fagområder og de strategiske forskningssatsingene.

Les mer her: Jobbnorge.no: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/196100 Om IØT

Department of Industrial Economics and Technology Management

IØT has challenging and inspiring educational programmes and research projects in the cross-disciplinary field of technology management. Through its programmes of study, IØT educates candidates with a solid technological basis in methodology and theory on how to develop and manage technologically based organisations.

Research

Participation in, and development of, research projects in close co-operation with Norwegian industry, the department is also developing models, tools and methods for how to manage Norwegian industry.
Stillingstype
Annet
Sted
Trondheim
Søknadsfrist
06.12.20
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer