Publisert: 17.11.20

Fullstack-utvikler - Stor frihet, ambisiøst team, perfekt timing

- English below - 


Ønsker du “hands on” erfaring og resultater som et springbrett i karrieren din? Eller ønsker du å bli med i utviklingen av å skape en millionbedrift som bidrar til å bedre folkehelsen samtidig? Da er dette din mulighet.

 

Vår historie

83 % av den norske befolkningen er ikke nok aktive. Hvert 42 minutt dør i snitt en nordman av sykdom koblet til mangel på aktivitet.

Vårt mål har alltid vært å forstå hvordan vi kan skape treningsmotivasjon. Siden 2018 har vi gjennom flere prosjekter gjort nettopp det. I 2018 startet vi med treningsveddemål, og her har vi gitt motivasjon til over 1 500 deltagere. Vi har også arrangert treningsdugnader, hvor vi har motivert til aktivitet, samtidig som vi har samlet inn penger til veldedige organisasjoner som WWF og UNICEF. 

Nå skal vi utvikle et nytt og spennende produkt. Vi skal bygge opp et lojalitetsprogram for en av de største aktørene i den norske sportsbransjen. I dette lojalitetsprogrammet vil du ikke bare bli belønnet gjennom kjøp, men også når du når dine treningsmål!  Det finnes idag ingen lignende måte å skape en slik relasjon mellom nettbutikk og kunde. Produktet vil resultere i økt overskudd for nettbutikken og økt aktivitetsmotivasjon for kundene! Vi er supermotivert til å sette igang med vårt nye produkt og håper du deler vårt engasjement. 

Se info på Stready


Stillingen

Drømmer du om å skape din egen suksess? Eller å bli en del av et høyt kompetent team i utviklingen av et produkt som ingen har laget før? Blir du motivert av utfordringer med behov for nye og kreative løsninger? 

Som fullstack utvikler i Stready vil du samarbeide tett med Otto Lote, Ruben Sevaldson og Mats Sæter. 3 høyt kunnskapsrike og ambisiøse utviklere. Vi holder oss hele tiden oppdatert på nye trender innen tech, og vi har en moderne stack, så du vil få testet ut de nyeste verktøyene som finnes.

Med ditt bidrag som fullstack utvikler vil du være essensiell i prosjektet. 


Lokasjon

Vårt kontor er i vakre Trondheim. Men vi tilbyr en 100% digital arbeidsflyt som betyr at om du blir med fra Oslo, Bergen eller Cape Town er det helt innafor. 

 

Hvorfor

Ta eierskap i en liten bedrift i stor vekst.

Bruk dine evner til å skape en sunnere verden.

Jobb remote. 

 

Hvordan

Prosessen foregår slik: 

Noen utvalgte blir tatt inn på intervju. 

Opptaket består av intervju og teknisk test


Spesifikasjoner

En god kandidat sitter på mye av erfaringene/kunnskapen som listet under, men nysgjerrighet og vilje til å sette seg inn i noe nytt vektlegges. 


Burde helst ha kunnskap innen 2 av 3 områder på listen under.

- Web-teknologier som jquery, React, Vue, CMS-systemer, etc - overblikk vektlegges

- Behandling og analyse av datasett

- E-commerce platformer (Salesforce Commerce Cloud, Magento, WooCommerce, etc)


Vi er fokusert på å bygge en mangfoldig og inkluderende team. Hvis du er interessert på denne rollen, men ikke oppfyller 100% av kvalifikasjonene som er oppført ovenfor, oppfordrer vi deg til å søke.


English


Do you want hands-on experience and results as a stepping-stone in your career? Do you want to join the development of creating a million-dollar company that helps to improve public health at the same time?

 

Our story 

83% of the Norwegians are not active enough. Every 42 minutes, on average, a Norwegian dies of a disease linked to a lack of activity.


Since 2018 we have strived to understand how we can increase people's workouts-motivation.

We started with workouts-bets. And we made 1 500 people more active. We have also arranged workouts challenges, where we increased people's activity and collected money for charities at the same time!

We are now getting ready for our most exciting chapter ever, with a new product.

We are building a loyalty program for one of the largest players in the Norwegian sports industry. In this loyalty program, you will not only be rewarded through purchases, but also when you reach your health goals! A unique way of building a special relationship between an online store and customer.  The product will result in increased profits for the online store and increased activity motivation for customers! We are super motivated to get started with our new product and hope you feel the same way. 

More info at Stready


The position.

Do you dream of creating your own success? Or to become part of a highly competent team in the development of a product that no one has made before? Are you motivated by challenges with the need for new and creative solutions?

As a full-stack developer in Stready, you will be put together with Otto Lote, Ruben Sevaldson and Mats Sæter. 3 highly knowledgeable and ambitious developers. We are constantly updated on new trends in tech. We have a modern stack which means you will get to test out the latest tools available.

Having your contribution as a full stack developer will be essential in the project.


Location.

Our office is based in beautiful Trondheim. But we have a 100% digital workflow which means that you can work remotely from Oslo, Cape Town, or any place else.

 

Why

Work remote

Ownership in an early stage

Create a healthier world

 

How

Selected are admitted for an interview.

The interview consists of a conversation and a practical test.


What

You should have experience / knowledge listed below.

- Web technologies such as jquery, React, Vue, CMS systems, etc - overview emphasized

- Processing and analysis of datasets

- E-commerce platformer (Salesforce Commerce Cloud, Magento, WooCommerce, etc)


We are focused on building a diverse and inclusive workforce. If you’re excited about this role, but do not meet 100% of the qualifications listed above, we encourage you to apply.Om Stready

Stready er en startup fra NTNU Trondheim. Vi er idag 7 ansatte, og skal sammen skal vi skape noe som motiverer til sunn helse, på en ny og kreativ måte.

83 % av den norske befolkningen er ikke nok aktive. Hvert 42 minutt dør i snitt en nordman av sykdom koblet til mangel på aktivitet.

Vårt mål har alltid vært å forstå hvordan vi kan skape treningsmotivasjon. Siden 2018 har vi gjennom flere prosjekter gjort nettopp det. I 2018 startet vi med treningsveddemål, og her har vi gitt motivasjon til over 1 500 deltagere. Vi har også arrangert treningsdugnader, hvor vi har motivert til aktivitet, samtidig som vi har samlet inn penger til veldedige organisasjoner som WWF og UNICEF. 

Nå skal vi utvikle et nytt og spennende produkt. Vi skal bygge opp et lojalitetsprogram for en av de største aktørene i den norske sportsbransjen. I dette lojalitetsprogrammet vil du ikke bare bli belønnet gjennom kjøp, men også når du når dine treningsmål!  Det finnes idag ingen lignende måte å skape en slik relasjon mellom nettbutikk og kunde. Produktet vil resultere i økt overskudd for nettbutikken og økt aktivitetsmotivasjon for kundene! Vi er supermotivert til å sette igang med vårt nye produkt og håper du deler vårt engasjement. 


Se info på Stready
Stillingstype
Fast stilling
Sted
trondheim
Søknadsfrist
13.12.20
Årstrinn
1 2 3 4 5
Kontaktperson
Trym Nordgaard

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer