Publisert: 25.01.21

Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver

I Etatsstyringsenheten (ES) er det ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver. Vi søker etter en medarbeider som kan inngå i teamet og håndtere varierte og utfordrende arbeidsoppgaver relatert til etatsstyring. Den som tilsettes i stillingen vil få viktige oppgaver i departementets styringsdialog med underliggende virksomheter, blant annet arbeid med styringsdokumenter, utviklingsprosjekter og statsbudsjettet.

ES samordner styringen og oppfølgingen av Finansdepartementets underliggende virksomheter – Skatteetaten, Tolletaten, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. ES skal bidra til at virksomhetene fungerer godt og til at politiske mål blir realisert innenfor vedtatte budsjettrammer. Enheten har ansvaret for budsjettoppfølging og styringsdialog med virksomhetene. Vi skal ta initiativ til, og støtte opp under, strategisk, teknologisk og organisatorisk utvikling i Finansdepartementets underliggende etater. Enheten har også ansvaret for økonomiregelverket, og dermed for prinsippene for styring i staten.


Det kreves høyere utdanning på masternivå eller høyere med meget gode resultater innen økonomi, samfunnsfag eller annet relevant fagområde. For stilling som rådgiver kreves det minimum 2 års relevant erfaring og for stilling som seniorrådgiver kreves det minimum 5 års relevant erfaring.  

Stillingen krever:

 • God kjennskap til styring i staten
 • Selvstendighet og evne til å ta initiativ og arbeide strukturert og planmessig
 • Gode analytiske ferdigheter og god vurderingsevne
 • Faglig engasjement og evne til å se løsninger
 • Evne til å argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig
 • Stor arbeidskapasitet og motivasjon for å levere gode resultater

Vi tilbyr:

 • Interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Nærhet til politiske beslutninger
 • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonkasse

Kontakt: Ekspedisjonssjef Øystein Schønberg-Grevbo på telefon 22 24 42 28/99 62 16 46 eller avdelingsdirektør Helge Brunvoll på telefon 22 24 42 18/98 07 14 00.

Søknadsfrist: 8. februar 2021. Søknaden merkes med referansenummer 4/21.

Lønn: Lønn kr 480 000 - 700 000 (pluss betalt overtid). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Om Finansdepartementet

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement som ble opprettet i 1814. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Hos oss jobber det 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon.


Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.


Våre arbeidsoppgaver er blant annet å:

•planlegge og iverksette den økonomiske politikken

•samordne arbeidet med statsbudsjettet

•sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter

•overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

•forvalte Statens pensjonsfond


Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer som en selvstendig faglig rådgiver fra dag en, og gir råd til politisk ledelse i saker på ditt fagområde. Samtidig får du tett oppfølging av dyktige ledere og kollegaer som hører på dine synspunkter. Ditt arbeid er viktig for departementet, og du vil få en variert arbeidshverdag med høyt tempo.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Oslo
Søknadsfrist
08.02.21
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer