Publisert: 18.11.21

Er du vår nye informasjonsjeger?

Førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver – informasjonsinnhenting -         vikariat 1,5 år


Om Etikkrådet

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) er oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere om fondets investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene til SPU, og gi anbefaling om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank. Etter de etiske retningslinjene kan selskaper blant annet utelukkes fra fondet dersom de medvirker til grove eller systematiske menneskerettighetsbrudd, alvorlig miljøskade eller grov økonomisk kriminalitet.

Etikkrådet, som består av fagpersoner/eksperter fra næringsliv og akademia, ledes av Johan H. Andresen og møtes en gang i måneden. Det daglige arbeidet utføres av et tverrfaglig sekretariat på ni personer, som er ansatt i Finansdepartementet. 


Om stillingen

SPU har en omfattende portefølje med investeringer i over 9000 selskaper. Sekretariatet jobber systematisk med å innhente informasjon gjennom mange kanaler som grunnlag for å avgjøre om fondets investering i selskaper skal tas opp til nærmere vurdering. Etikkrådet søker en medarbeider som skal ha hovedansvaret for en slik innledende informasjonsinnhenting. Vedkommende vil også ha ansvar for å integrere informasjon fra for eksempel ekstern porteføljeovervåkning inn i Etikkrådets datasystemer. Det vil også være aktuelt å bistå inn i ulike utredninger som for eksempel på miljø- eller menneskerettighetsområdet.


Utdanning og egenskaper

Den som ansettes, må ha sterke analytiske evner og være selvstendig og initiativrik. Etikkrådet søker etter en person med gode evner til å innhente, vurdere og sile relevant informasjon. For å gjøre dette på en effektiv måte må aktuelle søkere ha gode generelle kunnskaper innenfor digital håndtering av data og databehandling.

Erfaring fra arbeid for eksempel innen menneskerettigheter, folkerett eller miljø vil bli tillagt vekt, men også nyutdannede kan søke.

I tillegg stiller vi krav om:

  • Høyere akademisk utdanning på masternivå med gode resultater, gjerne som jurist eller journalist, men annen relevant utdanning på tilsvarende nivå kan også være aktuelt.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Det legges også vekt på kunnskaper i andre språk.
  • Gode samarbeidsevner.


Annen informasjon

Lønn: kr 480 000 - kr 700 000 + betalt overtid. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontaktperson: Sekretariatsleder Eli Lund tlf.: 90945309

Søknadsfrist: 29. november 2021. Merk søknaden med ref.nr. 31/21.Om Finansdepartementet

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement som ble opprettet i 1814. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Hos oss jobber det 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon.


Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.


Våre arbeidsoppgaver er blant annet å:

•planlegge og iverksette den økonomiske politikken

•samordne arbeidet med statsbudsjettet

•sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter

•overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

•forvalte Statens pensjonsfond


Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer som en selvstendig faglig rådgiver fra dag en, og gir råd til politisk ledelse i saker på ditt fagområde. Samtidig får du tett oppfølging av dyktige ledere og kollegaer som hører på dine synspunkter. Ditt arbeid er viktig for departementet, og du vil få en variert arbeidshverdag med høyt tempo.
Stillingstype
Fast stilling
Sted
Oslo
Søknadsfrist
29.11.21
Årstrinn
1 2 3 4 5
Kontaktperson
Hanna Sverdrup

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer