Publisert: 07.12.21

Studentengasjement i Finansdepartementet (internship)

Er du student og har lyst på unik arbeidserfaring fra Finansdepartementet? Et studentengasjement (internship) er enestående mulighet dersom du har interesse for økonomi, politikk og lyst til å jobbe med utfordrede og samfunnsnyttige problemstillinger i et av landets sterkeste fagmiljøer. 

Finansdepartementet har hovedansvaret for Norges økonomiske politikk. Finansdepartementets embetsverk er fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Dette innebærer å gi faglige råd til departementets politiske ledelse om blant annet den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter- og avgifter, finansiell stabilitet og forvaltningen av Oljefondet.  

Om engasjementet

Finansdepartementet tilbyr ett til fire lønnede engasjementer for studenter med oppstart i august 2022 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes.

Du vil jobbe med et eget prosjekt knyttet til en aktuell problemstilling. Mot slutten av oppholdet får du mulighet til å presentere dine funn og vurderinger. Du vil få tett faglig og sosial oppfølging.

Aktuelle kandidater bør ved oppstart ha påbegynt 3., 4. eller 5. studieår.

Vi ser etter studenter med:  

  • Meget gode akademiske resultater
  • Samfunnsengasjement, forståelse og interesse for Finansdepartementets arbeidsfelt
  • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Du vil bli tilknyttet en avdeling, henholdsvis Avdeling for formuesforvaltning eller Økonomiavdelingen.

Avdeling for formuesforvaltning

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Oljefondet og Folketrygdfondet. Det innebærer blant annet å fastsette investeringsstrategien og rammene for forvaltningen. Den operative forvaltningen gjennomføres av hhv. Norges Bank og Folketrygdfondet innenfor de mandatene som Finansdepartementet fastsetter. Oljefondet er en integrert del av statsbudsjettet, og har over tid blitt en stadig viktigere for å finansiere offentlige utgifter. Både Oljefondet og Folketrygdfondet er finansielle investorer, med mål om å oppnå høyest mulig avkastning innenfor et akseptabelt risikonivå. Innenfor dette målet skal fondet forvaltes ansvarlig. En klar finansiell målsetting, sammen med en langsiktig og god forvaltning, sørger for at fondet kan komme både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Gjennom et studentengasjement i avdeling for formuesforvaltning vil du få et unikt innblikk i forvaltningen av ett av verdens største fond, samt Folketrygdfondet som er den største finansielle investoren på Oslo Børs. Som student i avdelingen vil du få mulighet til å bidra i interessante oppgaver knyttet til avdelingens arbeid med investeringsstrategi, oppfølging av den operative forvaltningen og ansvarlig forvaltning. Avdelingen ser etter én til to studenter som er interessert i å lære mer om kapitalforvaltning og finans. Oppstart vil være i august 2022.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har ansvar for samordning av den økonomiske politikken. Gjennom et studentengasjement i Økonomiavdelingen vil du få et innblikk i hvordan vi jobber med spørsmål knyttet til finanspolitikk, økonomiske prognoser og internasjonalt økonomisk samarbeid. Økonomiavdelingen er ute etter 1-3 studenter:

  • I seksjon for offentlig finanser og makroøkonomisk analyse ser vi etter deg som har kompetanse innenfor databehandling og programmering (i Python). I et engasjement hos oss vil du få et unikt innblikk i arbeidet med å utforme finanspolitikken. Oppstart vil være i august 2022.
  • I seksjon for realøkonomi, arbeidsmarked og prognoser ser vi etter deg med god forståelse av makroøkonomisk teori og kunnskaper om økonometri og programmering. I et engasjement hos oss vil du få kunnskap om Finansdepartementets arbeid med prognoser for norsk økonomi. Oppstart vil være i august 2022.
  • I seksjon for internasjonal økonomi ser vi etter deg som har interesse for makroøkonomi, internasjonal handel og politikk. I et engasjement hos oss vil du få en gyllen mulighet til å lære om Norges internasjonale økonomiske samarbeid, blant annet knyttet til IMF og OECD, og Finansdepartementets arbeid med prognoser for internasjonal økonomi. Oppstart vil være i september 2022.

 

Annet

Søknadsfristen for studentengasjementene er 7.januar.2022

Søknaden merkes med referansenummer 36/21

Søknadsteksten bør vektlegge engasjement og motivasjon for stillingen. Søkere bes også om å prioritere hvilken avdeling / seksjon de ønsker å jobbe i.

Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Dersom du har spørsmål kan du kontakte:

Avdeling for formuesforvaltning: rådgiver Julie Michelet, tlf.: 22 24 45 43, e-post: [email protected]

Økonomiavdelingen: seniorrådgiver Iver Vikøren, tlf. 22 24 45 17, e-post: [email protected]Om Finansdepartementet

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement som ble opprettet i 1814. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Hos oss jobber det 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon.


Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.


Våre arbeidsoppgaver er blant annet å:

•planlegge og iverksette den økonomiske politikken

•samordne arbeidet med statsbudsjettet

•sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter

•overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

•forvalte Statens pensjonsfond


Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer som en selvstendig faglig rådgiver fra dag en, og gir råd til politisk ledelse i saker på ditt fagområde. Samtidig får du tett oppfølging av dyktige ledere og kollegaer som hører på dine synspunkter. Ditt arbeid er viktig for departementet, og du vil få en variert arbeidshverdag med høyt tempo.
Stillingstype
Internship
Sted
Oslo
Søknadsfrist
14.01.22
Årstrinn
1 2 3 4 5

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer