Publisert: 15.01.24

Internship i Finansdepartementet- oppstart august 2024

Finansdepartementet

Finansdepartementet har hovedansvaret for Norges økonomiske politikk. Finansdepartementets embetsverk er fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Dette innebærer å gi faglige råd til departementets politiske ledelse om blant annet den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter- og avgifter, regulering av finansmarkeder og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, ofte omtalt som Oljefondet.

Et studentengasjement i Finansdepartement er en enestående mulighet dersom du har interesse for økonomi, finans, politikk og lyst til å jobbe med utfordrede og samfunnsnyttige problemstillinger i et av landets sterkeste fagmiljøer.


Om engasjementet og avdeling for formuesforvaltning

Finansdepartementet tilbyr ett til to lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i august 2024 og med en varighet på 5-6 uker. Du vil jobbe med et eget prosjekt knyttet til en aktuell problemstilling. Mot slutten av oppholdet får du mulighet til å presentere dine funn og vurderinger. Du vil få tett faglig og sosial oppfølging.

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Statens pensjonsfond, som består av Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) og Statens pensjonsfond Norge. Det innebærer blant annet å fastsette investeringsstrategien og rammene for forvaltningen. Den operative forvaltningen gjennomføres av hhv. Norges Bank og Folketrygdfondet innenfor de mandatene som Finansdepartementet fastsetter. Statens pensjonsfond utland er en integrert del av statsbudsjettet, og har over tid blitt stadig viktigere for å finansiere offentlige utgifter. Målet med investeringene i Statens pensjonsfond er å oppnå høyest mulig avkastning med en akseptabel risiko. Innenfor denne rammen skal fondet forvaltes ansvarlig. En klar finansiell målsetting, sammen med en langsiktig og god forvaltning, sørger for at fondet kan komme både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Gjennom et studentengasjement i avdeling for formuesforvaltning vil du få et unikt innblikk i forvaltningen av ett av verdens største fond, samt Folketrygdfondet som er den største institusjonelle investoren på Oslo Børs.

Som student i avdelingen vil du få mulighet til å bidra i interessante oppgaver knyttet til avdelingens arbeid med investeringsstrategi, oppfølging av den operative forvaltningen og ansvarlig forvaltning. Avdelingen ser etter én til to studenter som er interessert i å lære mer om kapitalforvaltning og finans.


Hvem ser vi etter?

  • Økonomistudenter på 3., 4. eller 5. studieår med interesse for kapitalforvaltning og finans
  • Meget gode akademiske resultater
  • Samfunnsengasjement, forståelse og interesse for Finansdepartementets arbeidsfelt
  • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Hos oss får du

  • Verdifull arbeidserfaring
  • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
  • Bidra til å løse departementets samfunnsoppdrag, og nærhet til viktige beslutninger
  • Faglig utvikling
  • God oppfølging og et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø

Les mer om å jobbe i Finansdepartementet her.


Annen informasjon

Søknadsfrist: 18.februar 2024

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknadsteksten bes studentene vektlegge engasjement og motivasjon for stillingen.

Lønnen vil utgjøre om lag 36 000 kroner per måned (brutto).


Kontakt

For generelle spørsmål om ordningen: HR-rådgiver Hanna Sverdrup, tlf. 22 24 45 46, [email protected]

I Avdeling for formuesforvaltning: rådgiver Alexander Aamo, tlf. 22 24 44 08, [email protected]

Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.Om Finansdepartementet

Finansdepartementet er et tradisjonsrikt og sentralt departement som ble opprettet i 1814. Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Hos oss jobber det 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon.


Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer. Blant våre ansatte er de fleste jurister, økonomer og statsvitere.


Våre arbeidsoppgaver er blant annet å:

•planlegge og iverksette den økonomiske politikken

•samordne arbeidet med statsbudsjettet

•sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter

•overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene

•forvalte Statens pensjonsfond


Som nyansatt hos oss har du en reell rolle i departementet fra første stund, og du vil få mye ansvar. Hos oss vil du kunne anvende og utvikle kunnskapen fra skolebenken på dagsaktuelle problemstillinger. Du fungerer som en selvstendig faglig rådgiver fra dag en, og gir råd til politisk ledelse i saker på ditt fagområde. Samtidig får du tett oppfølging av dyktige ledere og kollegaer som hører på dine synspunkter. Ditt arbeid er viktig for departementet, og du vil få en variert arbeidshverdag med høyt tempo.
Stillingstype
Internship
Sted
Oslo
Søknadsfrist
18.02.24
Årstrinn
1 2 3 4 5
Kontaktperson
Hanna Sverdrup

Søk på stillingen

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Lær mer